Samimi ve Profesyonel Bir Yaklaşım
06105, İvedik-Ankara
Mermerciler Sitesi Yuva Mh, 3706. Sk. No:64/B
Çalışma Saatleri
P.tesi- C.tesi 9.00-18.00 (C.tesi 15.00)
Close
Mermerciler Sitesi Yuva Mh, 3706. Sk. No:64/B 06105, İvedik-Ankara
(0312) 396 02 21 mekanmezar@betamer.com

Mezar Taşlarının Tarihi Önemi

Mezar taşlarının tarihi önemi tüm kültürler için büyük önem arz etmektedir. Çünkü mezar taşları o kültürün, milletin yaşayan şahididir.  İnsanlar farkında olmadan kendi yaşam stillerinden ve dünyayı anlayış biçimlerinden esintileri mezar taşlarına bırakmaktadır. Hem mezar taşının sahibi, dünyadan göçmüş kimselere bir nevi kimlik de kazandırmaktadır. Firmamızca yapılan mezar taşları, merhumun yakınları tarafından ziyaret edildiklerine akla gelen hatıralarla ayrı bir anlam kazanmaktadır.

Onlarca kitap, eşyada bulunamayacak kıymetli tarihi bilgiler bu mezar taşları sayesinde edinilmektedir. Öyle ki o dönemin sanatçılarının ne tarz zanaatları olduğu dahi anlaşılabilmektedir. En çok bilinen mezar taşının tasarım işleme sanatı hattatlarca yapılmıştır. Edebiyatla ilgilenen kişiler için mezar taşları sözlerini, şiirlerini aktarabilme aracı olmuştur. Böylece toplumun genel yapısı, meslek dalları, unutulmuş coğrafi yer isimleri ortaya çıkmaktadır. Tarihin karanlık yolları mezar taşlarının tarihi önemi sayesinde aydınlatılabilmektedir.

Türk Kültüründe Mezar Taşlarının Önemi

Türklerin mezar taşlarında koç, koyun, at gibi hayvan şekilleri kullanımı oldukça sık görülmektedir. Dönemin de etkisi ile mezar taşlarında hançer, kılıç gibi aletler de görmek mümkündür. Aynı zamanda insan ve bitki çizimleri de mevcut olabilmektedir.

Mezar taşlarının şekillerinin her zaman için sabit kaldığını söylemek oldukça yanlıştır. Buna en güzel cevap Göktürk devletinde savaşta öldürülen insan sayısını göstermek için dikilen mezar taşlarıdır. Bunlarının şeklinin insana benzer vaziyette olduğu görülmüştür. Orta Asya`da böyle benzer örnekleri fazlaca görmek mümkündür. Selçuklu döneminde görülen uzayla, yaratılışla alakalı motifler mezar taşlarının önemini göstermektedir. Osmanlı dönemindeki mezar taşlarının şeklinin ise kavuğa benzer olduğu görülmüştür. Bu tarz heykelimsi mezar taşları, sahibinin erkek olduğunu göstermektedir. Heykelin alt tarafın daralması merhumun kadın olduğunu belirtmektedir. Ek olarak mezar taşlarının üstüne konulan armalar ölen kişinin görevini de belirtmektedir. Tarih boyunca özellikle de Türk devletlerinde ölüye saygının yüksek olduğu fark edilmiştir. Öyle ki şehit ve gazilik mertebesine erişmiş kişilerin gömüldüğü ayrı mezarlıklar bulunmaktadır. Osmanlı’da bu kutsal ölüme sahip kişilerin mezar taşlarında kılıç, hançer gibi figürler görülmüştür.

Mezar Taşlarının Tarihi Önemi

Mezar taşları ilk zamanlardan beri estetik bir biçimde oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun sebebi olarak ölüye duyulan saygı ve sevgi gösterilebilir. Mezar taşlarında kullanılan taş işleme sanatı, birbirinden farklı başlık kısımlarıyla insanları adeta büyülemiştir. Defnedilen insanlar hakkında en doğru bilgiler mezar taşlarından elde edilmektedir. Bunun yanında mezar taşlarında birçok dini, edebi yazı sanatları göze çarpmaktadır. Bu yazılar bir eser olarak kabul edilmektedir.

Mezar Taşı Çeşitleri

ezar taşları kadın ve erkek mezar taşı olarak iki grupta incelenebilir. Erkeklere ait mezar taşlarında genellikle statüye bağlı olarak bir başlık, kavuk ve tarikat başlıkları bulunmaktadır. Kişi eğer genç yaşta vefat ettiyse mezar taşına çiçek motifi, eğer hacı ise hurma ağacı motifi, eğer idam edilmiş ise kement motifi işlenirdi. Mezar taşlarının tarihi önemi olduğu kadar devletlere sağladığı yararlar da bulunmaktadır. Vefat eden kişilerin bulunması ve belirli soruşturmaların açılması için mezar taşları bir yol göstericidir.

Mesleklere göre denizcilerde çapa motifi, askerlerde ok-yay motifi, alimlerde kalem-divit vb. simgeler kullanılırdı. Kadınların mezar taşlarında daha çok çiçek motifi yer alırdı. Renklendirilerek estetik bir görüntü oluşturulur, altına da özlü sözler veya şiirler yazılırdı.Ülkemizde bulunan mezar taşları edebi bakımdan oldukça zengin eserlerdir. İstanbul’da bulunan mezarlıklar büyük edebi özellikler taşımaktadır. Geçmiş hakkında pek çok bilgi günümüze mezar taşlarıyla aktarılmıştır. Bunun en belirgin örnekleri ise Orhun yazıtlarıdır.

Günümüzde Mezar Taşları

Günümüzde mezar taşlarının tarihi önemi hakkında pek konuşulmuyor. Bu da vefat eden kişiye önem vermeyi zorlaştırıyor. Mezar taşları sade bir biçimde yazılarak sıradanlığa yol açıyor. Keskin hatlara sahip mezar taşları birbirinin aynısı gibi gözüküyor. Bunun sebebi olarak mezar taşlarının görüntüsündeki sıradanlık örnek olarak verilebilir. Firmamız bunun önüne geçerek mezar taşlarında estetiği sağlamaktadır. Bir sembol, simge veya bir yazıyla hissettiklerinizi aktarabilirsiniz.

Firmamızın usta ellere sahip işçilerinin büyük bir itinayla işledikleri mezar taşları sevdiklerinizin mezarlarının onların ismini yaşatmasını sağlar. Bunun yanında mezar taşlarının üstüne özlü sözler, vefat eden kişiyi daha iyi anlatacak bilgiler yazmanıza olanak sağlanmaktadır. Sizin bu zor zamanınızda yanınızda olmak firmamız için çok değerlidir. Tüm taleplerinizi bizimle paylaşarak aklınızdaki mezar taşını yaptırıp sevdiklerinizin anısını yaşatabilirsiniz.