Samimi ve Profesyonel Bir Yaklaşım
06105, İvedik-Ankara
Mermerciler Sitesi Yuva Mh, 3706. Sk. No:64/B
Çalışma Saatleri
P.tesi- C.tesi 9.00-18.00 (C.tesi 15.00)
Close
Mermerciler Sitesi Yuva Mh, 3706. Sk. No:64/B 06105, İvedik-Ankara
(0312) 396 02 21 mekanmezar@betamer.com

Mezar Tarihi

Mezar sözcüğü Arapça’dan dilimize katılmış bir kelimedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre mezar, “Ölünün gömülü olduğu yer, gömüt, kabir, sin(I), makber, metfen” anlamlarına gelmektedir. Mezarların toplu halde bulunduğu yerlere de mezarlık adı verilir.

İslamiyette mezar tarihi  önemli bir yere sahiptir. Vefat edenler mezara kefen ile gömülürken, isteğe bağlı olarak tabut ile de gömülebilirler. Genellikle vefat eden kişi mezara yatay olarak konulur ancak bazı durumlarda dik olarak da gömülebilir. Müslüman mezarlarında genellikle baş taraf Batı yönüne doğru uzanırken, ayaklar Doğu yönüne doğru uzanmaktadır.

Mezar Nasıl Yapılır?

Mezarların daha çok üzerinde kalan yapı önem taşır. Kalıcı olması için mezar taşları, o mezarın sahibini belirten yazılarla birlikte üzerine konulur. Yakınları tarafından yaptırılan mezar taşlarının üzerinde, kaybettikleri kişinin ismi, doğum tarihi ve ölüm tarihinin yanı sıra, hayattayken yapmayı sevdiği durumlara göre bazı yazılar da yazılabilir. İnsanlar kaybettikleri yakınlarını gömülü olduğu mezara giderek, geçmişi yad ederler ve onların ruhları için dua okurlar.

İnanışımıza göre mezarların bakımlı ve güzel olması önemlidir. Bu insanların geçmişine ve kaybına gösterdiği saygıyı gösteren bir durum olarak görülmektedir. Firmamız, kişilerin bu konudaki hassasiyet ve duygularını göz önüne alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Eski Türklerde Mezar Anlayışı

Türk kültüründe, mezar tarihi  çok eski yıllardan itibaren gelişmiştir. Orta Asya Türkleri’nin yaptığı mezarlara kurgan adı verilirdi ve üzerine balbal adı verilen taşlar dikilirdi. Bu taşların sayısı hayatta iken savaşçı olan bir kimsenin öldürdüğü düşman sayısına göre belirlenirdi. Bu taşların bazı yerlerine kitabeler yazılırdı. Ölen kişi, önemli bir devlet büyüğü ise hayatta iken yaptığı başarılarını anlatan kitabeler, bu insanların gelecekte de hatırlanması için yazılırdı.

Anıt Mezarlar

Bazı devlet büyükleri veya önemli hükümdarlara yapılan mezarlar, saygı gören biri ise genellikle daha gösterişli yapılır ve anıt olarak adlandırılır. Mezar tarihi  boyunca, anıt mezarlar oldukça önemli bir yere sahiptirler. Buna en güzel örnek, Babür İmparatoru Şah Cihan’ın, çok sevdiği ve genç yaşta ölen karısı anısına inşa ettirdiği Tac Mahal verilebilir. Bu yapı o kadar gösterişli ve güzel yapılmıştır ki, Unesco tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. Her sene, Hindistan da bulunan Tac Mahali görmek için milyonlarca turist bu ülkeyi ziyaret etmektedir. Bu da mezarlara ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir.

Mezar Tarihi

Arapça da ziyaret kökeninden gelen mezar ölünün gömüldüğü yer anlamına gelmektedir. Mezarlıkların oluşması defin geleneğinden gelmektedir. Mezarlık Tarihi ile ilgili ilk uygulamayı Hz. Adem’ in oğlu Kabil ‘in başlattığı düşünülmektedir. Mezarlık geleneğine daha çok yerleşik hayata geçildiğinde başlandığı düşünülmektedir. Ancak göçebe hayat süren topluluklarda da yine mezarlık geleneğinin uygulandığı görülmektedir.

Arkeoloji terminolojisinde ‘’nekropolis’’ denilen eski mezarlıklar kültüre,bölgenin coğrafi şartlarına inşa malzemelerine göre çeşitlilik gösterir. Yer altı ve yer üstü mezarlıkları olarak incelenmiştir. En eski mezarlıklar genelde dört blok taş üzerine koyulmuş yassı taşlar şeklinde Yontma Taş ve Cilalı Taş dönemine ait olarak değerlendirilmektedir. Mısır’ın Sakkare ve Cizre Piramit Bölgeleri yer üstü ,Krallar Vadisi yer altı nekropollerin en ünlüsüdür. Mezopotamya’ da Ur Kral Mezarlıkları , Miken Oda Mezarları ,İran ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kaya mezarları ve Roma’daki Hrıstiyan katakopları diğer ünlü nekropollerdir.

Mezarlıklarda yeraltındaki kısmından ziyade yer üstünde kalan kısımları önemsenmiştir . Ziyaret edebilmek ve kime ait olduğunu anlayabilmek için mezar başlarına taşlar yerleştirilmiştir. Ancak bu geleneğin ne zaman başladığına dair kesin bir kanıt yoktur. Eski bir anlaşma olarak incelenen ahidde Hz. Yakub ‘un eşi Raşel’in mezarının başına taş diktiği ibaresi yer almaktadır.

Türk Kültüründe Mezarlıklar

  Türk Kültürünü öğrenmek için Mezar Tarihi büyük önem taşımaktadır. Türk kültüründe mezarlıklar Kurgan denilen mezarların üzerine toprak atarak tepecik oluşturması şeklinde belirgin bir özelliğe sahiptir. Yine bu kurganların üzerine yerleştirilen taşlar tarihe ışık tutmaktadır. En önemli örneği olan Orhun Yazıtları’nın Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan’a ait mezar taşları olduğu bilinmektedir. Ölen kişinin hayattayken öldürdüğü kişi sayısınca mezarlığının başına balbal (mezar taşı ,heykel) dikilmesi de bir başka Türk geleneğidir.

Günümüzde Mezarlıklar

 Yakınlarımız veya sevdiklerimizi inançlarımız doğrultusunda vefat ettiklerinde son görev olarak gördüğümüz defin işlemlerini yaparız. Defin tarihinin üzerinde ortalama bir buçuk iki sene geçtikten sonra mezarlık yaptırma işlemleri için uygun zaman olarak değerlendirilir. Vefat eden kişi için günümüz zamanında en çok mermer kullanılmaktadır. Mermer mezarlar dört aşamadan oluşur. Bunlar sırasıyla;

Birinci aşama;

 • İç kasaların yerleştirilip,yapıştırılması
 • İç tuğla dizilimin yapılıp,beton atılması
 • Fitil mermerlerin yerleştirip, yapıştırılması ve kurumasının beklenmesi

İkinci aşama

 • Kolon yerleştirilmesi
 • İç kasaların yerleştirilip, kolonlara yapıştırılması
 • İç tuğlalarının yerleştirip ,beton dökülmesi
 • Fitil mermerlerinin yerleştirilip,yapıştırılması ve kurumasının beklenmesi

Üçüncü aşama

 • Kolon yerleştirilmesi
 • İç kasaların yerleştirilip, kolonlara yapıştırılması
 • Tuğla diziliminin yapılıp, beton dökülmesi
 • Kapak mermeri ve bahçeliğin yerleştirilip yapıştırılması ve kurumasının beklenmesi

Dördüncü aşama olarak;

 • Kapak mermerin vefat eden kişinin yakınlarının tercihleri doğrultusunda yazılan yazıların olduğu baş taşının yerleştirilmesi
 • Mezarın temizlik ve macunlama işleminin yapılmasıyla son bulur.

Sizlerde yakınlarınızın, sevdiklerinizin mezarlık yapımları için firmamıza ulaşabilirsiniz.